Pawian przy drodze

Temat: Vat do zwrotu = homolgacja ciężarowa?
... KULCZYK TRADEX itd) zgodnie z kodem 8703 nomenklatury scalonej CN. Fabryczna homologacja ciężarowa jest dokumentem tworzonym na potrzeby podatku VAT! Zaznaczam, tylko i wyłącznie na potrzeby podatku VAT! Nie zwalnia ona...
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=111546Temat: b.pilne-kod towaru wg. Scalonej Nomenklatury
" />mam to przed sobą ale nie wiem co ci wkleić. jest to wersia elektroniczna i nie ma podziału stron.jak chodzi ci o "Lista kodów towarów wg Scalonej Nomenklatury CN, dla...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15493


Temat: Kupno monet za granicą a haracz zbierany przez Polskę
... kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (kod CN 9705 00 00). Zgodnie natomiast z art. 120 ust. 2 ustawy o VAT...
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=51783


Temat: Wartość kolekcjonerska zabytkowa, Olsztyn vs Bruksela
wystarczy by posiadał 75 % oryginalnych części, był co najmniej 25-letni oraz by model nie był produkowany od 15 lat. W celu zaklasyfikowania do spornego kodu CN pojazd winien spełniać łącznie ... odwołania zaświadczenie oraz opinia ostateczna Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, iż samochód ten "przedstawia wartość kolekcjonerską", nie mogą stanowić - zdaniem organu - dowodu przesądzającego o klasyfikacji pojazdu do kodu CN 9705 00 ... pojazdu do kodu CN 9705 jako kolekcjonerski o wartości historycznej, nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi. Rozporządzenie nr 2658/87 nie uzależnia klasyfikacji pojazdów do pozycji 9705 od przedstawienia opinii organów właściwych do spraw ochrony zabytków, lecz od spełnienia wymagań określonych w Notach Wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (opubl. w Dz.Urz. C 50/1 z 28.02.2006r.). i CADILLAC, model ELEETWOOD BROUGHAM SEDAN ... kodu CN 9705 00 00 są różne od kryteriów określonych w ustawie z 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to opinia ostateczna Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w sprawie wartości kolekcjonerskiej...
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=79524


Temat: kupno bmw z homologacją ciężarową a akcyza i użytkowanie
(CN). To zaś właśnie od klasyfikacji pojazdu według tego kryterium uzależnione jest opodatkowanie akcyzą. Uzasadnienie: Samochody osobowe nie są obecnie wyrobami akcyzowymi, lecz w określonych przypadkach podlegają akcyzie. Jak wynika bowiem ... objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18. Istotnie zatem akcyzą (jako "samochody osobowe") objęta będzie szersza grupa pojazdów niż "samochody osobowe" w rozumieniu przepisów o rejestracji pojazdów. Uregulowania prawne, z których wynika przyporządkowanie danego pojazdu do takiego, a nie innego kodu Nomenklatury Scalonej to przede wszystkim rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Dz. Urz. UE L. Nr 256, poz. 1) - dalej r.n.t. W celu dokonania prawidłowej klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej należy kierować się Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalonej mającymi moc normy prawnej, w brzmieniu nadanym r.n.t. Procedura klasyfikowania konkretnego pojazdu samochodowego do poszczególnego kodu CN powinna przebiegać w ten sposób, iż najpierw ustalane jest przeznaczenie danego pojazdu. Jeżeli przeznaczony jest on zasadniczo do przewozu osób objęty jest kodem 8703, jeżeli natomiast służy do ... transportu towarów jest mniejsza niż 50% długości rozstawu osi. To przesądza o zaklasyfikowaniu pojazdu do kodu 8703 CN. W konsekwencji podlega on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=105584


Temat: Zakup prawie nowego e61
do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18. Istotnie zatem akcyzą (jako "samochody osobowe") objęta będzie szersza grupa pojazdów niż "samochody osobowe" w rozumieniu przepisów o rejestracji pojazdów. Uregulowania prawne, z których wynika przyporządkowanie danego pojazdu do takiego, a nie innego kodu Nomenklatury Scalonej to przede wszystkim rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Dz. Urz. UE L. Nr 256, poz. 1) - dalej r.n.t. W celu dokonania prawidłowej klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej należy kierować się Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalonej mającymi moc normy prawnej, w brzmieniu nadanym r.n.t. Procedura klasyfikowania konkretnego pojazdu samochodowego do poszczególnego kodu CN powinna przebiegać w ... długości rozstawu osi. To przesądza o zaklasyfikowaniu pojazdu do kodu 8703 CN. W konsekwencji podlega on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=112334